دبیر کل خانه کارگر: وزیر در تدوین پیش نویس اصلاح قانون کار ‌اعتقادی به اجماع ندارد

کلمه - ۴ آبان ۱۳۹۰

چکیده :فراکسیون کارگری مجلس از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواستار تدوین پیش نویس اصلاح قانون کار به صورت سه جانبه شدند.... دبیر کل خانه کارگر گفت: ‌ وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در زمینه تدوین پیش نویس قانون کار اعتقادی به اجماع ندارد. علیرضا محجوب در گفتگو با ایلنا افزود: فراکسیون کارگری مجلس از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواستار تدوین پیش نویس اصلاح قانون کار به صورت سه جانبه شدند. وی با بیان اینکه قانون کار یک قانون حمایتی از کارگران است تصریح کرد: در زمینه تدوین پیش نویس اصلاح قانون کار پیشنهاد اجماع را به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ارائه کردیم اما وزیر معتقد به اجماع نبود و برگزاری جلسات را جنبه نظر خواهی می‌دانست. به گفته دبیر کل خانه کارگر قانون کار یک قانون حمایتی است و کارگران با اصلاحاتی که نفع آن‌ها را تضمین نکند موافقت نخواهند کرد.

وی با بیان اینکه در زمینه تدوین پیش نویس اصلاح قانون کار باید اجماع حاصل شود خاطرنشان ساخت: در حال حاضر عمده اصلاحات به نفع یک نفر است و از نظر ما هر گونه تغییر اصلاح تلقی نمی‌شود

منابع خبر