دیوید بکام به دنبال خرید لیونل مسی!

خبرگزاری میزان - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

دیوید بکام قصد دارد برای خرید لیونل مسی، ستاره و کاپیتان بارسلونا اقدام کند

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری میزان - ۱۱ ساعت قبل
خبرگزاری میزان - ۱۱ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری میزان - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸