استقرار قضات و تعدادی از شعب دادیاری و بازپرسی در پایانه مرزی مهران

خبرگزاری میزان - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

خسروی زاد گفت: با موافقت رئیس کل دادگستری استان ایلام، ضمن افزایش تعداد قضات دادسرای مهران، تعدادی از شعب دادیاری و بازپرسی در پایانه مرزی مهران مستقر گردیده است

منابع خبر