پیکر شهید "حسن جنگجو" به وطن بازگشت

پیکر شهید "حسن جنگجو" به وطن بازگشت

عصر ایران
عصر ایران - ۱۳ شهریور ۱۳۹۶

پیکر مطهر شهید حسن جنگجو که به "شهید فهمیده‌ی آذربایجان" شهرت داشت، وارد تبریز شد

منابع خبر
پیکر شهید "حسن جنگجو" به وطن بازگشت عصر ایران - ۱۳ شهریور ۱۳۹۶