انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان برگزار شد

شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری در قرقیزستان آغاز شد
بی بی سی فارسی
یورو نیوز - ۸ آبان ۱۳۹۰

مردم قرقیزستان برای انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور به پای صندوقهای رفتند. یک سال و نیم پس از ناآرامیهای اعتراضی علیه دولت که نود کشته به جا گذاشت و در پی آن رئیس جمهوری سابق این کشور سرنگون شد. انتخابات امسال تحت نظارت نهادهای داخلی و بین المللی برگزار می شود. ادا خان مادوماروف، رئیس پیشین پارلمان یکی از کاندیداهای مطرح در این انتخابات است که به آرای ملی گراها در جنوب امید دارد. او یکی از مهمترین رقبای المازبیک آتامبایوف، بخت اول پیروزی در این انتخابات است.

"یک سال و نیم پس از ناآرامیهای اعتراضی علیه دولت که نود کشته به جا گذاشت و در پی آن رئیس جمهوری سابق این کشور سرنگون شد"المازبیک آتامبایوف نخست وزیر قرقیزستان و تاجر ثروتمندی است که با وعده اصلاحات اقتصادی و رفاه به میدان آمده است. او از طرفداران برقراری نظام پارلمانی در اداره کشور است. روزا آتونبایوا که پس از سرنگونی قربان بیک باقی اف به قدرت رسید در این انتخابات شرکت نکرده است. قرقیزستان با روسیه روابط نزدیکی دارد و میزبان پایگاه نظامی آمریکا است.Copyright © ۲۰۱۱ euronews

منابع خبر