عکس/ رئیس جمهور در لباس دامادی

عکس: رئیس جمهور در لباس دامادی

فردا
آفتاب - ۲۲ شهریور ۱۳۹۴
منابع خبر