ماموران مبارزه با دوپینگ از گل آرا تست گرفتند

باشگاه خبرنگاران - ۲۴ فروردین ۱۳۹۱

به گزارش خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران ماموران مبارزه با دوپینگ در حاشیه مسابقات بوکس گزینشی المپیک در قاره آسیا که به میزبانی شهر آستانه قزاقستان برگزار می شود از فروتن گل آرا نماینده وزن ۶۰ کیلوگرم ایران تست گرفتند. جالب اینکه این کار در حالی صورت گرفت که گل آرا مغلوب حریف عراقی خود شده بود.

البته نتیجه دیدار نماینده ایران و مشتزن عراقی کمی مشکوک بود و به اعتقاد حاضرین در سالن این حق گل آرا بود که با توجه به مبارزه خوب خود و ضرباتی که به حریف وارد کرد به عنوان فرد پیروز معرفی شود/مح

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

رادیو فردا - ۲۴ فروردین ۱۳۹۱
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۴ فروردین ۱۳۹۱