مذاکرات دولت با قوه قضائیه درباره رفع ممنوعیت‌های رسانه‌ای خاتمی

مذاکرات دولت با قوه قضائیه درباره رفع ممنوعیت‌های رسانه‌ای خاتمی
گویا
رادیو زمانه - ۵ فروردین ۱۳۹۴

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری ایران می‌گوید قوه قضائیه بدون شورای عالی امنیت می‌تواند ممنوعیت رسانه‌ای رییس دولت اصلاحات را بردارد.

منابع خبر