صلاحی:مدیریت اسوه را به دنیا معرفی کنیم

صلاحی:مدیریت اسوه را به دنیا معرفی کنیم
فردا
فردا - ۱۶ مرداد ۱۳۹۴فردانیوز: محمود صلاحی رئیس اندیشکده مدیریت اسوه در جلسه شورای سیاست گذاری این اندیشکده گفت : باید مدیریت اسوه را به عنوان یک منبع اسلامی به دنیا معرفی‌کنیم . اصول و مبنای این مدیریت محل پیوند حوزه و دانشگاه است.

منابع خبر