سرخط مهم‌ترین خبر‌های روزچهارشنبه سی ام مهرماه ۹۹ آبادان

سرخط مهم‌ترین خبر‌های روزچهارشنبه سی ام مهرماه ۹۹ آبادان
باشگاه خبرنگاران
باشگاه خبرنگاران - ۳۰ مهر ۱۳۹۹

مهم‌ترین رویداد‌های آبادان در روز چهارشنبه ، سی ام مهرماه ۹۹ را در صفحه باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید.

به گزارش  گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از آبادان ،مهم‌ترین رویداد‌های آبادان در روز چهارشنبه، سی ام مهرماه۹۹ را در صفحه باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید.

شناسایی انشعابات غیرمجاز آب در آبادانکرونا در جنوب غرب خوزستان رکورد زدرفع کمبود انسولین قلمی در آبادان و خرمشهر / توزیع انسولین در داروخانه های منتخبتحریم‌های ظالمانه و فعالیت شبانه روزی بندر خرمشهرانتهای پیام/ د

منابع خبر