شرایط انتقال دانشجویان میهمان دانشگاه صنعتی سهند اعلام شد

شرایط انتقال دانشجویان میهمان دانشگاه صنعتی سهند اعلام شد
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شرایط انتقال دانشجویان متقاضی میهمان و تمدید میهمانی دانشگاه صنعتی سهند به دانشگاه اصفهان در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در اطلاعیه‌ای اعلام شد.

به اطلاع دانشجویان متقاضی میهمان تمدید میهمانی و انتقال به دانشگاه اصفهان در نیمسال اول سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تحصیلی دانشگاه صنعتی سهند می‌رساند این دانشگاه صرفاً تقاضا‌های ثبت نام شده در سامانه نقل و انتقال وزارت عتف را مورد بررسی قرار می‌دهد و به درخواست‌های فیزیکی ترتیب اثر نخواهد داد.

این دانشگاه بر اساس شیوه‌نامه داخلی خود صرفاً تقاضا‌های مهمانی دانشجویان را بررسی می‌کند که دارای معدل حداقل ۱۴ در رشته‌های فنی و مهندسی و علوم پایه و میانگین ۱۵ در سایر رشته‌ها باشد و از پذیرش دانشجو به صورت انتقال از بدو ورود با توجه به محدودیت‌های و کثرت تقاضا معذور است.

نتایج درخواست نقل و انتقال در زمان تعیین شده صرفا در سامانه اعلام خواهد شد و دانشگاه اصفهان از ارسال نتایج به صورت فیزیکی معذور است.

ریز نمرات دانشجویان میهمان تنها پس از تسویه حساب دانشجو با دانشگاه اصفهان ارسال خواهد شد.

با عنایت به کثرت متقاضیان میهمان و انتقال در رشته‌های فنی و مهندسی، کمبود امکانات و تجهیزات و به منظور حفظ کیفیت آموزشی دانشگاه اصفهان در رشته‌های مذکور بر اساس سوابق آموزشی متقاضی تصمیم گیری نموده و یا تقاضای دانشجویانی که شرایط خاص آن‌ها در کمیسیون موارد خاص مطرح و تایید و مشکل یا شرایط خاص مذکور از قبولی دانشجو حادث شده باشد در دانشگاه اصفهان بررسی می‌کنند. بدهی است ارسال درخواست هیچگونه حقی برای دانش و ایجاد نمی‌کنند.

تقاضای تمدید مهمان در دانشگاه و کسب میانگین مطلوب از نظر گروهی آموزش دانشگاه اصفهان قابل بررسی است با توجه به درج نتایج نقل و انتقال در سامانه میهمان و انتقال در زمان مقرر دانشگاه اصفهان از پاسخگویی به متقاضیان به صورت حضور معذور است.

پیوست کردن و ریزنمرات دانشگاه مبدا برای بررسی تقاضای دانشجویان میهمانی و انتقال اعزامی است.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز