بانک جهانی از موفقیت در کاستن از فقر مطلق در سال جاری خبر داد

پلیس ایران از شناسایی ۱۳۰ متهم در خارج از کشور خبر داد
گویا
رادیو فردا - ۱۲ مهر ۱۳۹۴

بانک جهانی از موفقیت بین المللی در کاستن از تعداد کسانی که زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند، خبر داد. در جدید‌ترین گزارش بانک جهانی گفته شده امسال تعداد کسانی که زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند کمتر از ده درصد جمعیت جهان خواهد بود.  بر پایه جدید‌ترین ارزیابی بانک جهانی در سال جاری بیش از ۷۰۰ میلیون نفر از جمعیت جهان زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند در حالیکه دو سال پیش حدود ۹۰۰ میلیون نفر در این طبقه بندی اقتصادی قرار داشتند. کسانی که با کمتر از یک دلار و ۹۰ سنت یا حدود ۶۵۰۰ تومان در روز زندگی می‌کنند، زیر خط فقر مطلق قرار می‌گیرند. بیشترین جمعیت فقیر جهان در آفریقا و آسیا زندگی می‌کنند

منابع خبر