تعیین سن امید به زندگی در ایرانیان

تابناک - ۱۳ آذر ۱۳۹۲

مشاور وزیر بهداشت در امور دانشگاه‌ها گفت: امید به زندگی در بین ایرانیان به طور متوسط ۷۳ سال اما امید به زندگی توام با سلامت تنها ۶۳ سال است.

به گزارش ایسنا حسن امامی رضوی در هفدهمین کنگره سراسری سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز گفت: در حال حاضر در کشور امید به زندگی افزایش قابل توجهی پیدا کرده است این شاخص در زنان ۷۴ و در مردان ۷۲ سال است اما امید به زندگی توام با سلامت ۱۰ سال کمتر یعنی ۶۳ سال است که باید این شاخص را به حد مناسب‌تری برسانیم که لازمه آن توجه به مسائل پیشگیری در حوزه سلامت است.

وی با اشاره به اهمیت شناسایی عوامل خطر در روشهای پیشگیری عنوان کرد: باید به این عوامل توجه کنیم، عمده خدماتی که در حوزه طب فیزیکی و توانبخشی انجام می‌شود قابل پیشگیری است. به طور کلی با بهبود شرایط فعالیت فیزیکی و تغذیه می‌توان بسیاری از بیماری‌های غیرواگیر و عوامل ناتوان کننده را پیشگیری کرد.

وی ادامه داد: به طور مثال سبک زندگی ناسالم در کودکان امروز بیشتر دیده می‌شود. کودکان با اشتباهات سبک زندگی که در حال حاضر دارند باعث بروز بیماریهایی همچون اسکولیوز در آینده می‌شوند.

امامی رضوی در ادامه گفت: متخصصان طب فیزیکی و توانبخشی باید آموزش‌های مربوط به اصلاح سبک زندگی را به سایر پزشکان رشته‌های دیگر ارائه دهند همچنین در صحبت‌های خود در رسانه‌ها علاوه بر درمان‌های مربوطه به اصلاح سبک زندگی و تاثیر آن در پیشگیری تاکید کنند.

وی با اشاره به اینکه جامعه به سمت سالمندی پیش می‌رود، عنوان کرد: باید امکانات خود در کشور را در نظر بگیریم و طوری اقدام کنیم که هزینه‌ اثربخش‌تر باشد یعنی بیشتر به پیشگیری اولیه بپردازیم تا بتوانیم در آینده جامعه سالم‌تری داشته باشیم.

منابع خبر