لغو تمرین استقلال به بهانه خستگی

پاداش هزار دلاری برای استقلالی ها و لغو تمرین روز چهارشنبه
خبرگزاری جمهوری اسلامی
جهان ورزش - ۱۷ اسفند ۱۳۹۰

قرار بود استقلال که ساعت ۴ صبح روز گذشته وارد فرودگاه امام خمینی شد، ساعت ۱۷ تمرین کند. مظلومی هم به همه بازیکنان این مسئله را خبر داده بود اما بازیکنان در فرودگاه از مظلومی خواستند به دلیل خستگی تمرین تعطیل شود که سرمربی آبی پوشان پاسخی به این درخواست نداد. با درخواست دوباره بازیکنان، مظلومی از پورحیدری سرپرست تیم خواست به بازیکنان اطلاع دهد با قول اینکه همه بازیکنان به استخر و سونا بروند تمرین تعطیل است. آبی پوشان امروز تمرینات خود را پیگیری می کنند

منابع خبر
لغو تمرین استقلال به بهانه خستگی جهان ورزش - ۱۷ اسفند ۱۳۹۰
پاداش هزار دلاری برای استقلالی ها و لغو تمرین روز چهارشنبه خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ اسفند ۱۳۹۰
لغو تمرین امروز استقلال... ورزش ۳ - ۱۷ اسفند ۱۳۹۰