دانشگاه آزاد ملکان در ۶۰ رشته بدون آزمون دانشجو می‌پذیرد

دانشگاه آزاد ملکان در ۶۰ رشته بدون آزمون دانشجو می‌پذیرد
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۲۴ مرداد ۱۳۹۹به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دانشگاه آزاد واحد ملکان در ۶۰ رشته مقطع برای سال تحصیلی ۴۰۰– ۹۹ در مقطع کارشناسی و کاردانی بدون آزمون دانشجو می‌پذیرد

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۴ مرداد ۱۳۹۹