بررسی ۲۹ پرونده پلاک ثبتی در شورای تهران

بررسی ۲۹ پرونده پلاک ثبتی در شورای تهران
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

به گزارش ایرنا اعضای شورای اسلامی شهر تهران امروز -سه شنبه- در دویست و هشتاد و ششمین جلسه خود همچنین به بررسی یک فوریت طرح «الزام شهرداری تهران به ارائه گزارش و سند تحویل و تحول شهرداری مبتنی بر کارنامه مدیریت شهری در دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران» می‎پردازند.

«علی اعطا» روز گذشته در تشریح این طرح در کانال تلگرامی خود با اشاره به ضرورت ارایه گزارش مقایسه ای در حوزه های ماموریتی شهرداری تهران گفت: به نظر اینجانب و سایر همکاران شورا، همانگونه که شهردار تهران در شهریور ۹۶ بر مبنای مصوبه شورا سند تحویل و تحول بر مبنای عملکرد ۱۲ ساله شهرداری را تهیه و تقدیم شورا کرد، ضرورت دارد شهردار سند تحویل و تحول پایان دوره را تهیه و ارایه کند.

وی با تاکید بر اینکه این طرح دوفوریتی با امضای ۱۷ عضو شورا تقدیم محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران شده است، اظهار داشت: با توجه به دوفوریت پیشنهادی، این طرح به عنوان اولین دستور در جلسه علنی روز سه شنبه (٢۴ فروردین ماه) شورای شهر مطرح می شود.

همچنین در نشست امروز شورا،  ۲۹ پرونده پلاک ثبتی باغات بررسی و اعضا نظر خود مبنی بر باغ بودن و یا باغ نبودن را اعلام می کنند.

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۱۸ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۳ فروردین ۱۴۰۰