کیفیت هوای تهران قابل قبول است

کیفیت هوای تهران قابل قبول است
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۵ مهر ۱۴۰۲

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۶۹ بود و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت قابل قبول قرار داشت. آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۹۰ و کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول است.

هوای ۲۷ ایستگاه سنجش آلودگی هوای تهران در وضعیت قابل قبول است.

گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا "پاک"، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا "قابل قبول (سالم) یا متوسط"، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا "ناسالم برای گروه‌های حساس"، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا "ناسالم برای همه گروه‌ها"، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا "بسیار ناسالم" و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا "خطرناک" است.

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبر آنلاین - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
خبرگزاری دانشجو - ۹ شهریور ۱۴۰۲
تابناک - ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
خبرگزاری دانشجو - ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
خبرگزاری دانشجو - ۲۶ مرداد ۱۴۰۲
خبرگزاری دانشجو - ۵ مهر ۱۴۰۲