آغاز اولین جلسه مجلس یازدهم

خبرگزاری مهر - ۷ خرداد ۱۳۹۹اولین

جلسه

مجلس یازدهم صبح امروز چهارشنبه با حضور منتخبان مردم کار خود را آغاز کرد.

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۱۰ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۰ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۷ خرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۷ خرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۷ خرداد ۱۳۹۹