هدایتی حواله ۳۰ خودرو را به کی روش داد!

هدایتی حواله 30 دستگاه خودرو را به کی روش داد
گل دات کام
تابناک - ۱۵ آبان ۱۳۹۱

هدایتی حواله سی دستگاه خودرو را برای پاداش به بازیکنان تیم ملی در نظر گرفته و قرار است ازطریق کارلوس کی روش به بازیکنان اهدا کند! هدایتی حواله ۳۰ دستگاه خودرو را به کی روش داد

به گزارش گل : هدایتی حواله سی دستگاه خودرو را برای پاداش به بازیکنان تیم ملی در نظر گرفته و قرار است ازطریق کارلوس کی روش به بازیکنان اهدا کند!

منابع خبر