آیا استفاده از چراغ‌های ال ای دی در خودروها وصف مجرمانه است

آیا استفاده از چراغ‌های ال ای دی در خودروها وصف مجرمانه است
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۴ شهریور ۱۳۹۹

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از جدیدترین استعلاماتی که قضات مطرح کردند سوالی است در رابطه با استفاده از چراغ‌های ال

ای
دی در خودروهای شخصی که معاونت حقوقی قوه قضائیه به آن پاسخ داد.

این استعلام و سوال مطرح شده به شرح زیر است:

با عنایت به ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، آیا استفاده از چراغ‌های ال

ای
دی در خودروهای شخصی مشمول ماده یادشده و واجد عنوان مجرمانه می‌باشد یا صرفاً تخلف رانندگی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موضوع ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، استفاده از «لباس‌های رسمی مأموران و نشان و مدال و دیگر امتیازات دولتی» است که جواز استفاده شخص از این موارد منوط به دارا بودن سمت دولتی و طی مدارج لازم برای تحصیل این اختیارات است و نصب چراغ‌های گردان هشدار دهنده پلیس یا چراغ‌های ال

ای
دی بر خودروی شخصی مشمول این ماده قانونی نمی‌شود.

همچنین، با توجه به خروج این رفتار از شمول قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ و مستند به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که بیان‌کننده اصل قانونی بودن جرم است و اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنین اقدامی واجد وصف مجرمانه نیست.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز