لغو قانون اخذ روادید بین ایران و ارمنستان

قانون اخذ روادید بین ایران و ارمنستان لغو شد
خدمت
جهان نیوز - ۱۳ خرداد ۱۳۹۵

طبق توافق به دست آمده، شهروندان ایرانی و ارمنستانی از این پس می توانند بدون نیاز به دریافت ویزا به هر یک از این دو کشور سفر کنند.

منابع خبر

اخبار مشابه

خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۲ خرداد ۱۳۹۵