۱۷:۶ - زایمان طبیعی رایگان می‌شود

17:06 - زايمان طبيعی رايگان می‌شود
خبر خونه
خبر خونه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳

دکتر علیرضا دلاوری در مصاحبه با واحد مرکزی خبر با بیان این که تجمیع یارانه ها در تامین رفاه اجتماعی و خدمات بهداشت و درمان در کشور به جای پرداخت خرد خرد آن به نفع همه مردم است، گفت: وزارت بهداشت با احتساب دریافت نزدیک به۷۰۰۰میلیارد تومان از بخش هدفمندی یارانه ها، بسته های خدمتی ضروری را برای مردم طراحی کرده است و به اجرا در می آورد.

وی یکی از این بسته ها را رایگان کردن زایمان طبیعی در بیمارستان های دولتی برای مردم و بالاتر بردن دریافتی پزشکان و ماماها در زایمان طبیعی بیماران اعلام کرد و گفت: بودجه ای که در این بخش از درآمد هدفمندی یارانه ها دیده شده است، به ترویج زایمان طبیعی و ارتقای سلامت مادران و کودکان می انجامد.

دکتر دلاوری بسته های خدمتی جدید دیگری را که در پی هدفمندی یارانه ها از طرف وزارت بهداشت به مردم داده می شود شامل کاهش پرداختی مردم در بیمارستان های دولتی دانست و افزود: در حال حاضر مردم نزدیک به۴۰درصد هزینه های بستری را در بیمارستان های دولتی می پردازند که با اجرای این بسته که از ابتدای اردیبهشت آغاز می شود، سهم پرداختی مردم به ده درصد هزینه های بستری خواهد رسید.

وی دیگر بسته های خدمتی سلامت را برای مردم در پی اختصاص منابع جدید ناشی از هدفمندی یارانه ها به وزارت بهداشت، ارتقای کیفیت خدمات بستری در بیمارستان های دولتی شامل اتاق، تخت، غذای بیمار و بهداشت محیط، حضور۲۴ساعته پزشکان متخصص در بیمارستان های با بیش از۱۰۰تخت و تضمین ماندگاری متخصصان در مناطق کم برخوردار برشمرد.

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

تابناک - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
خبر خونه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
بی بی سی فارسی - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳