روحانی: باید نواقص احتمالی طرح تحول نظام سلامت را رفع کنیم

جهان نیوز - ۳۰ آذر ۱۳۹۳

رییس جمهوری با اشاره به تحت پوشش قرار گرفتن همه افراد فاقد بیمه، آن را اقدامی بزرگ و مهم توصیف کرد و گفت: دولت در سال آینده نیز تلاش خواهد کرد روند تکاملی اجرای طرح تحول نظام سلامت را به پیش ببرد.

منابع خبر