شکایت زن جوان از نصب دوربین مخفی در اتاق پرو فروشگاه

شکایت زن جوان از نصب دوربین مخفی در اتاق پرو فروشگاه
خدمت
خدمت - ۵ آذر ۱۳۹۴

به گزارش خدمت؛ روزنامه ایران نوشت: وی اظهار داشت که پس از شکایت این زن و احضار فروشنده، وی قصد خود را از ارتکاب این عمل چک کردن اتاق پرو از خطر به سرقت بردن لباس‌ها توسط مشتریان ابراز کرد. سرهنگ «فلسفی» در ادامه با توجه به جرم بودن کار گذاشتن دوربین در اتاق پرو خاطرنشان کرد: از آنجا که کار گذاشتن دوربین در مغازه از لزومات بازدیدهای اداره اماکن است، پس کار گذاشتن دوربین در محل اتاق پرو جرم بوده و ممنوع است و با حفظ حریم خصوصی افراد منافات دارد.

وی با بیان اینکه متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شده، توجه شهروندان را به هشدارهای پلیس خواستار شده و از آنان خواست به هنگام مراجعه به اتاق‌های پرو، از ایمن بودن آن اطمینان کامل حاصل کرده تا مورد سوء‌استفاده قرار نگیرند

منابع خبر