حضور دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در خبرگزاری دانشجو

حضور دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در خبرگزاری دانشجو

خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۱۶ آذر ۱۴۰۰منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری میزان - ۱۸ ساعت قبل
خبرگزاری میزان - ۱۸ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری میزان - ۱۶ آذر ۱۴۰۰
خبرگزاری میزان - ۱۶ آذر ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۱۶ آذر ۱۴۰۰