واکنش مرتضوی به حکم دادگاهش/ گفتند حکمی صادر نشده!

جهان نیوز - ۲۵ مرداد ۱۳۹۴

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و رئیس اسبق سازمان تأمین اجتماعی درباره صدور حکم دادگاه در پرونده تأمین اجتماعی و کهریزک توضیحاتی ارائه کرد.

منابع خبر