بررسی تطبیقی ماهیت معجزه از منظر علامه مصباح یزدی و علامه معرفت

بررسی تطبیقی ماهیت معجزه از منظر علامه مصباح یزدی و علامه معرفت
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۲۶ مهر ۱۳۹۶

بررسی تطبیقی ماهیت معجزه از منظر علامه مصباح یزدی و علامه معرفت

این پژوهش که با روش اسنادی و با رویکرد توصیفی-تحلیلی به رشته تحریر در آمده است، بر آن است که معجزه ماهیتی اثباتی دارد.

چکیده مقاله:
یکی از مهم‌ترین روش‌های پیشبرد علوم، واکاوی مفاهیم و ماهیات اصطلاحات علمی است. اگر این واکاوی به صورت تطبیقی و با تدقیق در آثار علما صورت گیرد به طور قطع رشد فزاینده‌ای خواهد یافت. اعجاز مسئله‌ای است که در علوم متعدد اسلامی از حیثیات مختلفی مورد بحث بوده است. در کلام، علوم قرآنی، عرفان و فلسفه مسئله معجزه و اعجاز مورد تدقیق بوده و هست. اما ماهیت این امر هنوز دارای سؤالاتی است که نگازنده به دنبال حل آن‌هاست.

"اگر این واکاوی به صورت تطبیقی و با تدقیق در آثار علما صورت گیرد به طور قطع رشد فزاینده‌ای خواهد یافت"در این مسیر از آرای دو اندیشمند معاصر حضرات اعلام معرفت و مصباح یزدی بهر برده شده است. این پژوهش که با روش اسنادی و با رویکرد توصیفی-تحلیلی به رشته تحریر در آمده است، بر آن است که معجزه ماهیتی اثباتی دارد.

کلیدواژگان: قرآن، ماهیت معجزه، اعجاز، علامه معرفت، علامه مصباح یزدی.

نویسنده:

محمد دادسرشت

دو فصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث - شماره 8, دوره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۶.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر

دیگر اخبار این روز