امروز به پشتوانه قدرت دفاعی پشت میز مذاکره می‌نشینیم

باشگاه خبرنگاران - ۲۲ دی ۱۳۹۵

سخنگوی دولت با اشاره به اهمیت قدرت دفاعی و نظامی نیروهای مسلح گفت: اگر امروز ما می‌توانیم پشت میز مذاکره بنشینیم، به پشتوانه قدرت دفاعی مان است

منابع خبر