اطلاعات شخصی واریزی افراد در بانک ملت لو رفت! +تصویر

الف - ۵ فروردین ۱۳۹۴

به گزارش نسیم در شبکه نظام پرداخت بانک ملت، به راحتی می توان با تغییر برخی اعداد به اطلاعات واریزی که شامل "نام و نام خانوادگی" فرد واریز کننده و درعین حال "میزان رقم واریزی"،و "مقصد دریافت کننده" وجه به سهولت دست پیدا کرد.بر اساس این گزارش، حفاظت و حراست از اطلاعات مشتریان بانکی یکی از ارکان مهم سیستم بانکداری الکترونیکی به شمار رفته که به نظر می رسد با کشف این حفره امنیتی، این اصل مهم توسط بخش فناوری اطلاعات بانک ملت به چالش کشیده شده است. خبرنگار ما، برای راستی آزمایی مدعای خود، با تغییر کدهای اعلامی بر روی سیستم پرداخت بانک مورد اشاره به اطلاعات بیش از ۲۰ نفر دست یافته که بر این اساس، برای رعایت اصول اخلاق مداری،از انتشار اسامی افراد واریز کننده، اجتناب شده است.  

منابع خبر