متروی تهران میزبان ۱۳ هزار دوچرخه سوار بوده است

خبرگزاری میزان - ۱۵ مهر ۱۳۹۸

با اجرای طرح ترکیبی مترو و دوچرخه از ابتدای آذر ۹۷ تا پایان شهریور ۹۸ بیش از ۱۳ هزار نفر دوچرخه سوار از متروی تهران و حومه استفاده کردند

منابع خبر