مراقب عیدی گرفتن رفتگران بدلی باشید!

عصر ایران - ۲۶ اسفند ۱۳۹۳

در آستانه سال نو، برخی افراد سود جو با لباس های مبدل رفتارهای دور از جوانمردی پیشه کرده و با نادیده گرفتن زحمت کسانی که در گرما و سرما محله های شهر را از آلودگی می زدایند، از مردم عیدی می گیرند

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرنامه ملی ایرانیان - ۲۶ اسفند ۱۳۹۳