برنامه اردوی داخلی تیم ملی از تاریخ ۱۱ لغایت ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۶ جهت برگزاری دو مسابقه دوستانه در ۱۸ و ۲۲...

برنامه اردوی داخلی تیم ملی از تاریخ ۱۱ لغایت ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۶ جهت برگزاری دو مسابقه دوستانه در ۱۸ و ۲۲...
فوتبالی‌ترین
فوتبالی‌ترین - ۱۰ آبان ۱۳۹۶

برنامه اردوی داخلی تیم ملی از تاریخ ۱۱ لغایت ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۶ جهت برگزاری دو مسابقه دوستانه در ۱۸ و ۲۲ آبان

برنامه اردوی داخلی تیم ملی از تاریخ ۱۱ لغایت ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۶ جهت برگزاری دو مسابقه دوستانه در ۱۸ و ۲۲ آبان

-بازیکنان تیم ملی فردا، پنجشنبه ۱۱ آبانماه می بایست راس ساعت ۱۱ صبح در هتل آزادی حضور یابند

-تمرین پنجشنبه ۱۱ آبانماه در ساعت ۱۵:۳۰در زمین پژوهشگاه نفت برگزار می گردد

-تمرین روز جمعه ۱۲ ابانماه در ساعت ۱۱ صبح در استادیوم آزادی انجام می شود

-روز شنبه ۱۳ آبان نیز تیم ملی در ساعت ۱۱ صبح در استادیوم ازادی تمرین می کند

تمرینات برای حضور اصحاب رسانه آزاد می باشد

پس از تمرین روز شنبه ۱۳ آبان، بازیکنان مرخص خواهند شد تا اینکه اسامی نهایی اعلام گردد.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز