آغاز ثبت‌نام پذیرفته شدگان آزمون دکتری تخصصی گروه پزشکی از ۷ بهمن

آغاز ثبت‌نام پذیرفته شدگان آزمون دکتری تخصصی گروه پزشکی از ۷ بهمن
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱ بهمن ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی دوره‌های دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ امروز اول بهمن ۱۴۰۲ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

تمامی پذیرفته شدگان لازم است جهت اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام در دانشگاه، از تاریخ ۷ بهمن ۱۴۰۲ به سایت اینترنتی دانشگاه مربوطه مراجعه کنند.

الف - عدم ثبت نام هر یک از پذیرفته شدگان در زمان مقرر، که از سوی دانشگاه محل پذیرش تعیین می‌شود، به منزله انصراف بوده و هیچگونه اعتراضی در این مورد پذیرفته نخواهد بود. اعلام اسامی پذیرفته شدگان صرفاً براساس گزینش علمی بوده و انجام سایر مراحل پذیرش توسط دانشگاه مربوطه انجام می‌شود.

ب - پذیرش و ثبت نام نهایی داوطلبان، منوط به تأیید دانشگاه محل پذیرش (از جمله تأیید مدارک مربوط به سهمیه، مطابقت رشته تحصیلی مقطع قبل با رشته پذیرفته شده داوطلب، وضعیت فراغت از تحصیل داوطلب و …) است.

چنانچه در زمان ثبت نام مشخص شود که داوطلب حائز شرایط پذیرش بر اساس قوانین و مقررات نبوده است، قبولی وی لغو خواهد شد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

۱- عکس ۴×۳ داوطلب

۲- شناسنامه

۳- کارت ملی

۴- دانشنامه و ریز نمرات کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه‌ای یا هر مدرک معتبری که نشان دهنده فراغت از تحصیل باشد.

۵- مدرک نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه (مختص برادران)

۶- موافقتنامه بدون قید و شرط برای ادامه تحصیل از بالاترین مقام مسؤول اداری و گواهی مرخصی بدون حقوق سالیانه برای مربیان رسمی.

۷- حکم استخدام رسمی قطعی یا آزمایشی (جهت استفاده کنندگان از سهمیه مازاد مربیان رسمی).

۸- گواهی وضعیت طرح نیروی انسانی (اتمام طرح نیروی انسانی، معافیت یا ترخیص از طرح نیروی انسانی).

۹- مدارک نشان دهنده وضعیت سهمیه، جهت استفاده کنندگان از سهمیه رزمندگان، ایثارگران، همسر و فرزند شاهد، آزاده، همسر و فرزند آزاده، جانبازان، فرزند و همسر جانباز، فرزند و همسر مفقودالاثر.(کارت رزمندگی یا ایثارگری، نامه ستاد شاهد و …).

۱۰- از تمامی پذیرفته شدگان آزمون دوره دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری پژوهشی که سند تعهد محضری به محل اشتغال خود ندارند و یا بورسیه وزارت بهداشت و سازمان‌های دیگر نیستند (به غیر از دانشگاه‌های شهریه پرداز و آزاد اسلامی) تعهد محضری اخذ می‌شود.

تبصره ۱- مستخدمان رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مؤسسات تابعه و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، تعهدات خاص استخدامی به واحدهای مربوطه خواهند سپرد.

تبصره ۲- مستخدمان رسمی سایر وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، چنانچه هزینه‌های تحصیلی ایشان توسط دستگاه مربوطه تقبل و به دانشگاه پذیرنده دانشجو پرداخت شود، از سپردن تعهد عام معاف خواهند بود.

۱۱- پذیرفته شدگان سهمیه بومی، هنگام ثبت نام موظف به سپردن تعهد محضری به دانشگاه محل تعهدو ارائه آن به دانشگاه محل پذیرش هستند.

تذکرات مهم:

براساس آیین نامه‌ها و به منظورجلوگیری از تقلب و تخلف در آزمون‌های ورودی، در صورت اثبات عدم صحت مدارک ارسالی توسط داوطلب و یا هرگونه تقلب در کلیه مراحل آزمون، در هر زمان از تحصیل، از ادامه تحصیل داوطلب ممانعت به عمل آمده و طبق مقررات عمل خواهد شد.

در رشته‌هایی که دانشجو بصورت مشترک بین دو دانشگاه پذیرش می‌شود فرد پذیرفته شده دانشجوی دانشگاه مبدأ (اول) خواهد بود (پذیرفته شدگان باید جهت ثبت نام به دانشگاه مبدأ مراجعه کنند.) ضمنادانشجو باید آمادگی داشته باشد تا تمام یا قسمتی از دوره آموزشی یا پژوهشی خود را در هر محلی که دانشگاه مبدأ تعیین می‌کند بگذراند.

کارنامه برای مردودین حاوی نمره خام درس به درصد، نمره تراز درس به درصد، نمره کتبی، نمره آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه، رتبه در سهمیه و رتبه در کل و برای پذیرفته شدگان مرحله اول علاوه بر موارد فوق، نمره مصاحبه، نمره نهایی و همچنین رتبه داوطلب و رتبه آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد در هر انتخاب خواهد بود.

اسامی رتبه‌های برتر هر رشته نیمه دوم اسفندماه به دفاتر استعداد درخشان و معاونت‌های آموزشی دانشگاه‌های مربوطه ارسال خواهد شد. لذا متقاضیان استفاده از مزایای رتبه‌های برتر می‌توانند از نیمه اسفندماه به بعد به واحدهای فوق الذکر مراجعه کنند.

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری مهر - ۱۲ آذر ۱۴۰۲