تکاپوی فولکس واگن برای جبران اعتبار از دست رفته

یورو نیوز - ۲ مهر ۱۳۹۴

*گزارش تفصیلی* شمارش معکوس برای شرکت فولکس واگن آغاز شده تا با محدود کردن هر چه بیشتر تاثیر منفی تقلب معروف خود بتواند اعتماد دوباره مصرف کننده را…

منابع خبر