لزوم پویایی طرح «هر مسجد یک حقوقدان» با کمک بسیج در سراسر کشور

خبرگزاری میزان - ۸ آذر ۱۴۰۰

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بر لزوم پویایی طرح «هر مسجد یک حقوقدان» با کمک بسیج در سراسر کشور تاکید کرد

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری میزان - ۸ آذر ۱۴۰۰