مجله مطالعات شهری دانشگاه کردستان در سطح Q1 قرار گرفت

مجله مطالعات شهرى دانشگاه کردستان در سطح Q1 قرار گرفت
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۲۱ فروردین ۱۴۰۰به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در آخرین رتبه بندی مجلات علمی پژوهشی جهان اسلام، مجله مطالعات شهری دانشگاه کردستان با ضریب تاثیر ۰.۳۴۵ در چارک اول یا Q1 قرار گرفت.

لازم به ذکر است که تغییر چارک قبلی این مجله در سال ۹۵ ناشی از تغییر گروه مجله از بخش هنر و معماری و ادغام آن در مجلات علوم اجتماعی بود.

اکنون مطالعات شهری با ضریب تاثیر ۰.۳۴ در میان مجلات تخصصی شهرسازی کشور رتبه سوم را دارد. میانگین ضریب تأثیر در موضوع سطح کلان این بخش۰.۲۹۰ (علوم اجتماعی) و میانگین ضریب تأثیر در موضوع سطح میانی ۰.۲۳۹ (مطالعات شهری) است.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز