گفتگوی خواندنی با دانشجوی نابینای حافظ قرآن کریم دانشگاه کردستان / معلولیت، محدودیت نیست

گفتگوی خواندنی با دانشجوی نابینای حافظ قرآن کریم دانشگاه کردستان / معلولیت، محدودیت نیست
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۴ روز قبلگروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هانا چراغی؛  هر گاه اسم «دانشجو» به گوشمان می‌خورد، تصویر جوانی پر انرژی، کنجکاو، تلاشگر، جویای علم در ذهنمان ظاهر می‌شود، اما این تصویری محدود از دانشجوی امروز است؛ چرا که اکنون شاهدیم دانشجو شدن افراد، مختص قشر و طبقه خاصی نیست و به رده سنی جوان محدود نمی‌شود

منابع خبر