اعلام نظر دادگاه مطبوعات در مورد ۴ پرونده مطبوعاتی

اعلام نظر دادگاه مطبوعات در مورد ۴ پرونده مطبوعاتی
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مؤمنی راد سخنگوی هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی در این زمینه گفت: پرونده اول مربوط به مدیر مسئول خبرگزاری ایرنا به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بود که پس از تشکیل دادگاه وکیل شاکی رضایت خود را به ریاست دادگاه اعلام کرد و پرونده مختومه اعلام شد.

وی افزود: پرونده دوم، پرونده مدیرمسئول پایگاه انتخاب خبر به اتهام نشر مطالب خلاف واقع و پخش شایعات بود که هیأت منصفه به اتفاق آرا متهم را در اتهام فوق الذکر مجرم دانست و به اتفاق آرا وی را در این اتهام مستحق تخفیف ندانست.

سخنگوی هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی بیان داشت: پرونده سوم، مربوط به مدیر مسئول پایگاه خبری نفت ما به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با دو شاکی بود که هیأت منصفه با اکثریت آرا در موضوع اتهام نشر اکاذیب متهم را مجرم ندانست در مورد شاکی دوم وکیل شاکی رضایت موکل در همه اتهامات از جمله اتهام توهین و افترا به دادگاه اعلام کرد و از نظر دادگاه پذیرفته شد.

وی ادامه داد: پرونده چهارم، پرونده مدیرمسئول روزنامه عطر یاس به اتهام نشر اکاذیب بود که هیأت منصفه با اکثریت آرا در موضوع اتهام نشر اکاذیب متهم را مجرم دانست با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست.

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری دانشجو - ۲ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشجو - ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
خبرگزاری دانشجو - ۱۱ اسفند ۱۳۹۹