مرکز هنرهای نمایشی بر عملکرد گروه‌های تئاتری نظارت بیشتری کند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

تهران- ایرنا- دستیار کارگردان نمایش «جنگنامه‌ی غلامان»، گفت: انتظار می‌رود مرکز هنرهای نمایشی به عنوان متولی تئاتر در کشور با نظارت دقیق بر عملکرد گروه‌های تئاتری نقش حمایت‌گر و در عین حال ناظر خود را به دقت حفظ کند

منابع خبر

مهمترین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۳ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸