آیا توافق کارفرما و کارگر برای بیمه نکردن کارگر قانونی است؟

خبرگزاری میزان - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

قائم مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: کارگران از همان روز اول اشتغال مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و کارفرما هم از همان ماه اول باید نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران اقدام کنند

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز