هشدار وزارت خارجه آمریکا و اداره فدرال هوانوردی در مورد سفر به ایران

هشدار دوباره آمریکا برای سفر به ایران
گویا
خبرنامه ملی ایرانیان - ۲۵ اسفند ۱۳۹۴

وزارت خارجه آمریکا درباره سفر به ایران به ویژه برای ایرانی-آمریکایی ها هشدار داد. در بیانیه روز دوشنبه وزارت خارجه آمریکا گفته می شود خطر دستگیری و بازداشت برای اتباع آمریکایی به ویژه شهروندانی که تابعیت دوگانه دارند، حتی پس از توافق اخیر هسته ای ایران و قدرت های جهانی وجود دارد. در این بیانیه آمده…

نوشته هشدار وزارت خارجه آمریکا و اداره فدرال هوانوردی در مورد سفر به ایران اولین بار در خبرنامه ملّی ایرانیان پدیدار شد.

منابع خبر