مناطق زلزله زده سراوان + تصاویر روز

تصاویر / وقوع زلزله در سراوان
فردا
فرهیختگان - ۲۸ فروردین ۱۳۹۲

تعداد بازدیدها: ۱۲۵

فرهیختگان آنلاین: امداد و نجات هلال احمر در مناطق زلزله زده سراوان همچنان ادامه دارد.

منابع خبر
مناطق زلزله زده سراوان (۲) جهان نیوز - ۲۸ فروردین ۱۳۹۲
مناطق زلزله زده سراوان (۳) جهان نیوز - ۲۸ فروردین ۱۳۹۲
تصاویر: مناطق زلزله زده سراوان تابناک - ۲۸ فروردین ۱۳۹۲
مناطق زلزله زده سراوان + تصاویر روز فرهیختگان - ۲۸ فروردین ۱۳۹۲
وقوع زلزله در سراوان + تصاویر روز فرهیختگان - ۲۸ فروردین ۱۳۹۲
تصاویر / وقوع زلزله در سراوان فردا - ۲۸ فروردین ۱۳۹۲