آتش زدن ماشین های پلیس آلمان (عکس)

عصر ایران - ۵ فروردین ۱۳۹۴

در تظاهرات ضد ریاضت کشی اقتصادی در شهر فرانکفورت آلمان و به مناسبت افتتاح ساختمان جدید بانک مرکزی این کشور سه ماشین پلیس به آتش کشیده شد.

هزاران پلیس آلمانی در تعقیب گروه کوچکی از فعالان خشونت گرای در شهر فرانکفورت شرکت داشتند. این در حالی بود که بیشتر تظاهرکنندگان در این روز دست به راه پیمایی آرام زده بودند.

به گفته پلیس، در جریان تظاهرات امروز و پرتاب سنگ یک پلیس زخمی و ۳ خودروی پلیس در مرکز شهر به آتش کشیده شدند.

تظاهرکنندگان ساختمان جدید بانک بانک مرکزی آلمان را که قرار است طی روزهای آینده افتتاح شود، هدف گرفته بودند. به اعتقاد آنها این بانک بر تلاشهای ریاضت کشانه اقتصادی، و محدود کردن هزینه ها و کاهش بدهی کشورهای بحران زده مانند یونان، نقش بسزایی داشته است.

قرار است این تظاهرات در روزهای آینده ادامه یابد، و انتظار می رود ۱۰ هزار نفر در آن شرکت کنند.

منابع خبر
آتش زدن ماشین های پلیس آلمان (عکس) عصر ایران - ۵ فروردین ۱۳۹۴