فارس در تولید ۹ محصول کشاورزی رتبه اول کشور را کسب کرد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۳ دی ۱۳۹۸

شیراز-ایرنا-رییس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: این استان با تولید حدود ۱۰ درصد محصولات کشاورزی کشور رتبه دوم و در تولید ۹ محصول رتبه اول کشوری را دارد

منابع خبر

دیگر اخبار این روز