به گفته فرمانده نیروی انتظامی ، دفاع سایبری ایران جنبه بازدارندگی دارد

احمدی مقدم : دفاع سایبری ایران جنبه بازدارندگی دارد
خبرگزاری جمهوری اسلامی
رادیو فردا - ۳۰ بهمن ۱۳۹۰

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از دفاع سایبری ایران به عنوان یک هدف بازدارنده یاد کرد.    به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی ،اسماعیل احمدی مقدم روز یکشنبه با اعلام این مطلب افزود که ایران باید در حوزه سایبری طوری خود را مجهز کند تا دشمن فکر حمله را از ذهن خود بیرون کند . وی همچنین تاکید کرد که فرو رفتن در لاک دفاعی ابتکار عمل را به دشمن می دهد بنابراین باید در تکمیل اقدامات دفاعی در حوزه سایبری ، ‌قدرت مقابله به مثل در برابر تهدیدات نیز درنظر گرفته شود

منابع خبر