خشک کردن فلفل قرمز

خبرگزاری میزان - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

تصاویری از نحوه خشک کردن فلفل قرمز را در این گزارش میبینیم

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۱۶ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۶ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری میزان - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری میزان - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری میزان - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸