سعید مرتضوی در دادگاه بدوی به حبس و رد مال محکوم شد

روز - ۲۵ مرداد ۱۳۹۴

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت که از سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی "در برخی موارد رفع اتهام شده" اما وی "در برخی موارد به حبس و رد مال محکوم شده است".

آقای محسنی اژه ای یکشنبه ۲۵ مرداد و در جریان نشست مطبوعاتی هفتگی خود، از صدور رای بدوی آقای مرتضوی خبر داد و افزود که تا زمان قطعی نشدن حکم این مقام قضایی سابق، امکان بیان جزئیات حکم دادگاه را ندارد.

سخنگوی دستگاه قضایی در عین حال گفت که حکم سعید مرتضوی هنوز به دست او نرسیده و از جزئیات آن مطلع نیست.

بی بی سی

منابع خبر