وزیر کار حمایت یکی از نزدیکان حسن روحانی از مدیرعامل سابق بانک رفاه کارگران را تکذیب کرد

رییس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص انتصاب مدیر عامل بانک رفاه گفت: این فرد پرونده داشت؛ اما به اصرار یک مسئول دولتی سمت گرفت
خدمت
رادیو فردا - ۸ تیر ۱۳۹۵

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خبر مربوط به حمایت یکی از نزدیکان رییس جمهوری ایران از مدیرعامل سابق بانک رفاه کارگران را تکذیب کرد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل ایران روز سه شنبه گفته بود که مدیرعامل بانک رفاه کارگران که نامش در فهرست دریافت‌کنندگان حقوق‌های چند ده میلیون تومانی آمده است، با اصرار یکی از نزدیکان حسن روحانی، به این سمت منصوب شده بود. پیش از این، برخی از سایت ها و خبرگزاری های منتقد دولت حسن روحانی، گفته بودند که این شخص، حسین فریدون، برادر رییس جمهوری ایران بوده است.  به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که  انتصاب یا عزل مدیران عامل بانک ها، با نظارت دستگاه های ناظر اعمال و اجرا می شود. 

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز