قانون عضویت سازمان پدافند غیرعامل در شورای عالی فضای مجازی اجراشد

قانون عضویت سازمان پدافند غیرعامل در شورای عالی فضای مجازی اجراشد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۳ روز قبل

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق قانون مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۹۶، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در راستای اجرای مأموریت ذاتی خود و در جهت برقراری تعامل نزدیک با دستگاه‌های اجرائی کشور و اعمال سیاست‌ها و تدابیر مقام معظم رهبری در حوزه پدافند غیرعامل عضو شوراهای‌عالی یادشده در زیر است:

الف: شورای عالی عتف

ب: شورای عالی آمایش سرزمین

پ: شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

ت: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

ث: شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

ج: شورای عالی فضای مجازی در صورت إذن مقام معظم رهبری

در دولت قبل اجرای کامل این قانون با وجود موافقت مقام معظم رهبری و اخذ اجازه ایشان معطل مانده بود که با آغاز به کار دولت سیزدهم این قانون به طور کامل اجرا شد و رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور به دعوت رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی فضای مجازی حضور یافت.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۳ روز قبل