بشر موجود عجیبیه و این مردا عجیب تر

بشر موجود عجیبیه و این مردا عجیب تر
مرد روز
مرد روز - ۲۹ تیر ۱۳۹۶  .ما مردا چیزی مون کم نیست. یه چیزایی زیاد داریم

Serious freerunning athlete 😳 pic.twitter.com/JsldYW9iQZ

— Adrenaline Rush (@Amazing_Iife) July 14, ۲۰۱۷

Dream it, do it 👊 pic.twitter.com/y7xgRz4f9D

— Adrenaline Rush (@Amazing_Iife) July 16, ۲۰۱۷

This guy…. pic.twitter.com/u8Jmyp1eFw

— Adrenaline Rush (@Amazing_Iife) April 4, ۲۰۱۷

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

فوتبالی‌ترین - ۲۹ تیر ۱۳۹۶
خبرگزاری فارس - ۲۹ تیر ۱۳۹۶